FAQs

La comanda es realitza online a la nostra web: grapats.com / rent&event

Quan et posis en contacte amb nosaltres, t’enviarem el pressupost amb IVA i les despeses de transport (si ho necessites).

Com a mínim 48 hores abans del lliurament.

Realment és per un dia d’ús, però si hi ha disponibilitat es pot disposar del material des del dia anterior al següent a l’ esdeveniment per facilitar-nos el muntatge i desmuntatge. Si és en cap de setmana, es disposa de divendres a dilluns.

Únicament l’ús del material.

Només ho realitzem amb la carpa beduina, que està inclòs en el preu de lloguer.

Tenim servei de transport sota pressupost.

Actuem sobretot a la zona de Catalunya, tot i que també podem transportar a Espanya sota les condicions sota pressupost.

Sí, cal realitzar un dipòsit en concepte de reserva del 20% que alhora servirà per a la fiança de l’ús del material, aquesta fiança es retornarà un cop repassat tot el material retornat mitjançant el mètode de pagament que es concreti amb el client.

Mitjançant transferència bancària almenys 2 dies abans del lliurament del material.

Sempre que falti o vingui algun article trencat es factura al client.

0