FORMULARI COMANDA SERVEI LLOGUER FOODTRUCK

Des de la Seu d'Urgell (Lleida) oferim la possibilitat de llogar una foodtruck, equipada per a diversos usos (vegeu característiques en la web). Podràs llogar només la foodtruck o també amb el material disponible (vegeu web material auxiliar i per a servir). Si desitges consultar disponibilitat o contractar pots fer-ho a través del formulari d'aquesta pàgina.

 

Vídeo  

FORMULARI DE COMANDA PER A SERVEI DE LLOGUER DE LA FOODTRUCK

  Nom

  Adreça

  NIF

  Telèfon

  Correu electrònic

  El lloguer es per un particular o una empresa (cal especificar-ho si es diferent del sol·licitant)

  Tipus d'esdeveniment pel que es lloga(festival, mercat, boda, etc)

  Quin us s'en farà de la foodtruck (venda de begudes i altres, es cuinarà, etc)

  Lloc de la ubicació de la foodtruck

  Domicili

  Coordenades de Google

  La foodtruck estarà al aire lliure o zona coberta

  Tipus de transport (per compte propi o per compte de Grapats)

  Data d'entrega

  Data de devolució

  Si esteu també interessats en algun article del catàleg de material auxiliar i de servei, cal especificar el que voleu

  0