DESCRIPCIÓ I PROPIETATS DEL SERVEI DE LLOGUER DE MOBILIARI I MATERIAL PER A ESDEVENIMENTS

El servei de lloguer de mobiliari i material per a esdeveniments és ofert per CET GRAPATS SLU (en endavant GRAPATS), empresa ubicada a Avinguda Guillem Graell núm. 24, 25700 de la Seu d’Urgell (Lleida) amb NIF número B25782087. GRAPATS està inscrita al Registre Mercantil de Lleida al tom 1387, foli 125, inscripció 1 amb full L-27819.

 

1.CONDICIONS DE LA PETICIÓ

 • La sol·licitud de pressupost es realitzarà a través del lloc web www.grapats-rent-events.com després de completar el formulari corresponent. Es requereix que la sol·licitud es realitzi amb almenys 6 dies d’antelació a la data en què es desitja rebre el material.
 • Una vegada avaluada la sol·licitud, GRAPATS enviarà un correu electrònic o lliurarà en mà un pressupost que inclourà els següents detalls:

Valoració i descripció detallada del material demanat. El 21% de l’IVA no està inclòs.

Lloc i data de l’ esdeveniment. Cost del transport, si correspon.

Data de lliurament i recollida.

 • Cost de la fiança, equivalent al 20% del pressupost sense IVA.
 • El pressupost mínim serà de 50 euros (IVA no inclòs), independentment dels elements sol·licitats, encara que no s’assoleixi aquest import mínim.

 

 1. CONDICIONS PER A LA CONFIRMACIÓ
 • Per reservar comandes iguals o inferiors a 300 euros (sense IVA i fiança), s’ha de realitzar el pagament total del pressupost. Per reservar comandes superiors a 300 euros (sense IVA i fiança), s’ha de realitzar un pagament inicial equivalent al 20% del pressupost (sense IVA) com a dipòsit. Aquest import es considerarà com a fiança i cobrirà possibles pèrdues o danys en els objectes llogats. El segon pagament haurà de ser pel total de la factura i realitzar-se fins a tres dies abans de la data de lliurament.
 • Un cop confirmat el pressupost, si es cancel·la, es perdrà l’import equivalent a la fiança o reserva.
 • Es recomana utilitzar la plataforma de pagament al lloc web i targeta de crèdit per facilitar el reemborsament de la fiança.

 

 1. CONDICIONS DE LLIURAMENT I RECOLLIDA
 • GRAPATS lliurarà el material net, tot i que s’ agraeix que es realitzi una revisió addicional per part del client.
 • En el moment del lliurament, es proporcionarà el pressupost i les seves condicions, que hauran de ser signades per la persona que rebi la comanda. Per tant, caldrà proporcionar les dades personals i signar com a constància de la recepció de la comanda.
 • Es proporcionarà un full per registrar incidències, observacions i valoracions relacionades amb la devolució del material.
 • En cas que GRAPATS també proporcioni el servei de transport, el personal de l’ empresa descarregarà el material al costat del camió, i el muntatge correrà per compte del client. El material es recollirà al mateix lloc on es va lliurar, tot i que el recompte es realitzarà als magatzems de GRAPATS.
 • Si el transport el realitza el client, el lliurament i la recollida es realitzaran al local social de CET GRAPATS: Avinguda Guillem Graell, 24, la Seu d’ Urgell, en horari de 8 a 15 hores, segons els dies acordats en el pressupost.

 

 1. RESPONSABILITAT DE L’ARRENDATARI
 • En cas que els clients desitgin utilitzar veles per a decoració, hauran d’ utilitzar protectors per evitar danys en el No es permet l’ ús de grapes, enganxament, silicona o altres adhesius en els materials llogats.
 • La vaixella s’ haurà de retornar sense rentar, però neta de restes d’ aliments i líquids, en les mateixes caixes en les quals es va Tot el material ha d’ estar recollit i preparat correctament, tal com es va lliurar inicialment.
 • Cada comanda es considera un dipòsit, i la persona arrendatària és responsable de la custòdia i l’ús adequat de la vaixella i/o altres equips des del moment de la recollida fins a la seva devolució.
 • L’ arrendatari es compromet a retornar totes les peces en bon estat i, en cas de pèrdua o deteriorament, haurà de comunicar-ho i deixar constància en el full d’ incidències que es lliurarà juntament amb la
 • No es permet un ús diferent al previst ni la transferència de la comanda a terceres

 

 1. PENALITZACIONS
 • En cas de pèrdua o trencament de peces o objectes de la vaixella, la persona arrendatària assumirà el cost equivalent a la reposició de l’ equip més l’ IVA corresponent.
 • Si la devolució del material es retarda més del termini establert, s’aplicarà una sanció de 100 euros (IVA no inclòs).
 • Si es retorna la vaixella amb restes d’aliments i líquids, i/o el material no es troba recollit i preparat correctament, s’aplicarà una sanció de 50 euros (IVA no inclòs).
 • GRAPATS es reserva un termini de 10 dies per avaluar correctament el material retornat i procedir a la facturació o reemborsament corresponent.
 • Les fiances es liquidaran en el compte bancari indicat o mitjançant targeta de crèdit.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

CET GRAPATS SLU és responsable del tractament de les dades personals proporcionades sota el seu consentiment, i s’informa que aquestes dades es tractaran d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), amb la finalitat d’aconseguir una relacional comercial i consèrvals mentre mentre hi hagi un interès mut per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi se suprimiran

 

 1. POLITICA DE PRIVACITAT:

CET GRAPATS SLU, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: GUILLEM GRAELL, 24, Codi Postal: 25700, Localitat: LA SEU D’ URGELL, Província: LLEIDA, Correu electrònic: info@grapats.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts, incloent textos, dibuixos, il·lustracions i iconografies presents en aquest lloc web, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de CET GRAPATS i/o els seus associats i col·laboradors. En aquest sentit, l’usuari es compromet, sense limitar-s’hi, a no descarregar, extreure, emmagatzemar, utilitzar, reproduir, vendre, comunicar, representar, difondre, adaptar o prendre prestats continguts dels serveis protegits per drets de propietat intel·lectual, ja sigui directament o indirectament, en qualsevol format, mitjà o forma, sense l’autorització expressa i explícita de CET GRAPATS i/o els seus associats.

 

9.LLEI APLICABLE – ATRIBUCIÓ DE JURISDICCIÓ

Per a tots els incidents que poguessin derivar-se de la interpretació i execució d’ aquest contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de la societat Grapats, renunciant a la seva pròpia jurisdicció.

 

Desplaça cap amunt